15 JAAR AYURVEDA YOGA en DORN PRAKTIJK in Amsterdam & Breukelen

EVC Bureautje C&M

EVC bureautje C&M is een samenwerkingsverband tussen mijzelf (Monique vd Broek) en Carla van Dijk en Dafina Tanase, de beroepsvereniging ANVAG en de ayurveda opleiding EISRA. Wij, EVC bureautje C&M, voeren EVC trajecten uit voor bij beroepsverenigingen aangesloten ayurveda therapeuten. Voorwaarde voor ayurveda therapeuten is dat zij registertherapeut zijn en minimaal een ayurveda diploma op HBO niveau bezitten vanuit een Ayurveda erkende (CPION/SNRO) opleiding en een erkende (CPION/SNRO/NVAO) medische/psycho sociale basiskennis opleiding.

EVC staat voor Eerder Verworven Competenties.

Aan het Complementair Alternatief Medisch beroepsveld zijn specifieke eisen gesteld die uiterlijk per 1-1-2017 moeten zijn behaald. Via een zogenaamde Quick Scan – het EVC traject – kan worden bepaald en in overleg met de beroepsvereniging en/of de beroepsopleiding voor ayurveda en medische/psycho sociale basiskennis kan worden geëvalueerd waar de reeds werkzame ayurveda therapeut / practitioner staat zodat een nascholingsprogramma kan worden vastgesteld.

Bij het Eerder Verworven Competenties (EVC) traject is de procedure als volgt:

·de therapeut/ practitioner meldt zich aan bij de beroepsvereniging en bij het EVC bureautje en plant een datum in voor het EVC

.de therapeut stelt een portfolio samen van eigen praktijkervaringen/casussen en opleidingen, waarvan diploma’s/ getuigschriften/ certificaten en ander schriftelijk bewijsmateriaal en maakt MBK/psbk opdrachten obv eigen praktijkcasussen

·de beroepsvereniging, ANVAG/VBAG/ea, stelt therapeuten/ practitioners in de gelegenheid om op basis van een Quik Scan te kunnen inschatten welke nascholing alsnog moet worden gevolgd om de vereiste Studie Belasting Uren (SBU)/ECT’s te behalen

·de ayurveda / medische en psychy-sociale basiskennis opleiding, biedt een nascholingspakket aan waar de therapeut/ practitioner als zij-instromer aan kan deelnemen

·de beroepsvereniging geeft een bevestiging af, op basis van de alsnog behaalde ECT’s, wat door de opleiding is afgegeven

Voor wie is het EVC niet: behandelaars en therapeuten werkend in de natuurgeneeskunde / alternatieve geneeskunde met 1,2 of 3 jarige ayurveda opleidingen en cursussen van niet erkende/niet geaccrediteerde ayurveda opleidingen op HBO niveau. Zij dienen zoiezo de ayurveda practitioners opleiding bij EISRA te volgen voor 1,2 of 3 jaar.

 

evc certificaat