20 JAAR AYURVEDA YOGA en DORN PRAKTIJK in Amsterdam & Breukelen

Nekklachten & Rugpijn Ayurveda & Dorn behandeling

Inleiding

Rugpijn en nekklachten hebben vaak hun oorsprong in onjuiste (t.o.v. uw constitutie) leef- en eetwijze, psychische en emotionele disbalans, disharmonische omgevingsfactoren of genetische factoren, eenzijdige overbelasting en fysieke scheefstand van wervels. Daarom is het belangrijk om inzicht hierin te krijgen en vindt voorafgaand aan de behandeling van rug- en nekklachten een consult plaats. Middels een vraaggesprek, het voelen van de pols, het bekijken van de tong, de ogen, de huid, de nagels, de algehele houding, de rug en de nek en gewrichten beoordelen we uw situatie en stemmen daar een persoonlijke behandeling op af. Tevens kan een beoordeling en behandeling conform de Dorn Breuss zachte gewrichts- en wervelcorrectie methode plaatsvinden.

Nekklachten

Nekpijn is een pijnlijke conditie van de bovenste ruggegraat en zachte weefsels en spieren van de nek. Vaak komen nekklachten voort uit een verkeerde houding, mentale en emotionele spanning, te lang in een houding zitten, verkrampt (achter de computer of in de auto) zitten, stress en verkeers- & bedrijfsongevallen. Nekklachten kunnen ook voortkomen uit een slecht functioneren van bepaalde organen zoals de dunne darm en de galblaas en blokkades in de nadi’s / meridianen (energiebanen).

Nekklachten kunnen zelf ook weer andere klachten met name in het hoofd veroorzaken zoals hoofdpijn, migraine, oogklachten (slecht/dubbel zien), oor en evenwichtsproblemen, oorsuizen.

Een andere specifieke oorzaak van nekklachten is whiplash, een klacht die kan ontstaan bij auto-ongelukken door een plotseling beweging van het hoofd a.g.v. een aanrijding. De nek maakt afwisselend eerst een achterwaartse en vervolgens voorwaartse beweging. Dit kan direct na het ongeluk veel pijnklachten geven in de nek, maar gaat in veel gevallen na een aantal maanden weer vanzelf over. Indien de klachten blijven bestaan spreken we van een post whiplash syndroom wat gepaard gaat met allerlei klachten als duizeligheid, nekpijn, concentratieproblemen, snel moe en stijfheid. Een whiplash-achtig verschijnsel kan ook ontstaan wanneer iemand bijv. van de trap glijdt en daardoor ook de nek een klap achterwaarts en voorwaarts krijgt.

Ayurvedische behandeling:

Daar nekklachten heel verschillende oorzaken kunnen hebben wordt eerst middels een consult bekeken waar de oorzaak vandaan komt in relatie tot de gehele persoon (doen en laten, fysiek, mentaal en emotioneel, in relatie tot de omgeving). Op basis hiervan wordt een behandelprogramma afgesproken om de nekklachten op te helpen lossen. In sommige gevallen kan volstaan worden met een beperkt aantal behandelingen. Is er meer sprake van chronische nekklachten of whiplash syndroom dan zal het behandelprogramma langere tijd in beslag nemen.

De ayurvedische massage therapie met behandeling van de marmapunten (acupunten) en de nadi’s (meridianen) met warme kruidenoliën maken deel uit van de behandeling van nekklachten en whiplash. Daarnaast kunnen afhankelijk van de situatie/oorzaak andere specifieke ayurvedische behandelingen worden toegepast zoals nasya, karana purana (oorbehandeling) of speciale warmte behandeling. Ook correctie van nekwervels middels de Dorn methode en oefeningen volgens een (yoga) oefenprogramma worden samen uitgevoerd en meegegeven voor thuis. De oefeningen bestaan uit het eerst leren ontspannen en loslaten, dan de bewegelijkheid bevorderen en daarna het opbouwen van kracht en versterken van de spieren. Een juiste ademhaling speelt tevens een belangrijke rol bij de behandeling van nekklachten, derhalve maken ademhalingsoefeningen standaard onderdeel uit van het oefenprogramma.

Ischias

Wat is ischias?

Ischias is de aanduiding voor de ontsteking van de grote bilzenuw (nervus ischiadicus). Deze zenuw loopt van de lage rug (L4-L5) via de bil, het been naar de voet. Oorzaken voor het ontstaan van ischias kunnen zijn: niet goed functionerende gewrichten waardoor er een directe druk op de grote bilzenuw ontstaat, verkeerde zit- en loophoudingen die met name tot uitdrukking komen in de lage rug, het bekken en de benen. Een andere oorzaak kan ook zijn een slecht functionerendmaag/darmsysteem waardoor de ene keer een trekkracht en de andere keer een stuwkracht ontstaat die druk uitoefent op het lumbale gedeelte van de ruggenwervel en de zenuw afknelt. Vaak is de pijn die uitstraalt van de bil naar het been maar aan een kant.

Ayurvedische behandeling:

In ayurveda kan ischias behandeld worden met behulp van de Dorn gewrichts- en wervelcorrectie methode en de ayurvedische gati basti. Deze behandelingen worden een aantal malen achter elkaar herhaald totdat de pijn is verdwenen. Uiteraard krijgt de patiënt daarnaast ook kruiden(complexen) en andere behandelingen zoals ayurvedische massage of marmatherapie en voedings- & leefstijladviezen opdat de oorzaak van het probleem zich niet zal herhalen. Met behulp van yoga therapie kunnen spieren getraind worden en de gewrichten losgemaakt worden. Het een en ander is afgestemd op de persoonlijke constitutie en disbalans.

Hernia

Wat is hernia?

Hernia in het onderste deel van de rug wordt in ayurveda vaak gezien als een chronisch constipatie probleem. De oorzaak van Hernia is meestal terug te leiden naar een slechte opname en uitscheiding van voeding. Ook hernia op andere niveaus in de ruggegraat kan teruggeleid worden naar een bepaalde mate van opstopping, dit kan zowel fysiek als emotioneel als mentaal zijn.

De ayurvedische behandeling:

Deze kan starten met het opheffen van beenlengte verschil en het rechtzetten van de wervelkolom conform de Dorn methode. Daarnaast zal de ayurvedische behandeling zich met name richten op het opheffen van de opstopping (=de oorzaak) opdat de afvalproducten weer goed en tijdig afgevoerd kunnen worden. Hiertoe kunnen kruidenpreparaten voorgeschreven worden en fysieke houdingen uit de yoga. Ook kunnen diverse ayurvedische massage en marmatherapie behandelingen deel uit maken van de totale behandeling. Daarnaast is algehele rust en rust geven aan de ruggengraat belangrijk door op tijd naar bed te gaan.

Scoliose

Wat is scoliose?

Scoliose is een zijwaartse kromming en verdraaiing van de ruggenwervels, waarbij de tussenwervelschijven dunner zijn aan de holle kant. Er kan sprake zijn van structurele of niet-structurele scoliose. Deze laatste wordt ook weleens functionele scoliose genoemd omdat het ontstaan is als gevolg van eenzijdige activiteit.

De ayurvedische behandeling:

Deze zal starten met het opheffen van eventueel beenlengte verschil en het rechtzetten van de wervelkolom conform de Dorn methode. Deze behandeling zal afhankelijk van de ernst van de kromming langere tijd in beslag nemen. Tevens zullen we ons verder richten op houding correctie middels oefeningen en yoga therapie. Ook kan enige massage en/of marma therapie gegeven worden. Een behandelschema stem ik af op de persoonlijke situatie en de specifieke klachten.

Lage rugpijn

Lage rugpijn komt veel voor in onze maatschappij. Veelal is een verkeerde zithouding, stahouding, tilhouding en eetgewoonten de oorzaak van lage rugpijn klachten.

Ayurvedische behandeling:

Ayurvedische massage met behandeling van de nadi’s en marma’s is bij uitstek een behandeling die kan bijdragen aan het oplossen van de lage rugpijn klachten. Tevens wordt een uitgebalanceerd dieet voorgeschreven aangevuld met medicinale ayurvedische kruiden en eventueel volg je een persoonlijk oefenschema o.b.v. yoga. Ook bij lage rugpijn kan de Dorn methode gehanteerd worden. Lees meer op de pagina over de Dorn Breuss behandeling.

SI-gewrichtsklachten

Ayurvedische behandeling:

Deze kan starten met het opheffen van beenlengte verschil en het rechtzetten van het bekken en de wervelkolom conform de Dorn methode. Met name ayurvedische massagetherapie en marmatherapie met kruidenoliën maken deel uit van de vervolg behandeling. Ook gati basti, yoga oefeningen en medicijn kruiden kunnen voorgeschreven worden.

Uw therapeut: Monique van den Broek ayurvedic practitioner, dorn breuss therapeut en raja yogadocent; ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en ANVAG; behandeling komt in aanmerking voor vergoeding door verzekeraars indien u verzekerd bent voor natuurgeneeskundige behandeling. Voor uitgebreide info over de Praktijk voor Ayurveda, Yoga en Dorn Breuss therapie, klik hier.